Arvude vaheline võrdlus protsentides
Siin saad näiteks arvutada, palju palk tõusis protsentides.

Sisesta siia väiksem arv ja siia suurem arv .Põhileht