Jumal kõneleb igaühega. Kogu aeg. Mitte selles pole küsimus, kellega ta kõneleb, vaid kes kuulab.

Tunne on hinge keel.

Kui tahad teada, mis sinu jaoks milleski tõene on, siis vaata, mida sa selles suhtes tunned.
Tundeid on mõnikord raske avastada-ja sageli isegi veel raskem endale tunnistada. Ometi on sinu sügavaimates tunnetes peidus sinu ülim tõde.

Jumal suhtleb ka läbi mõtte. Tunne ja mõte ei ole üks ja sama, kuigi nad võivad samal ajal esineda. Mõttega suhtlemisel kasutab Jumal sageli kujutisi ja pilte. Sel põhjusel on mõtted suhtlemisvahendina efektiivsemad kui paljalt sõnad.

Lisaks mõtetele ja tunnetele kasutab Jumal ka kogemuse edastamist kui võimast suhtlemisvahendit.

Ja lõpuks, kui tunnete, mõtete ja kogemuse abil midagi ei saavuta, kasutan Ma sõnu. Sõnad on tegelikult suhtlemisel kõige vähem efektiivsed. Nad on kõige rohkem avatud valesti tõlgendamisele, neid on kõige sagedamini valesti mõistetud.

Ja miks see nii on? Selle pärast, mida sõnad on. Sõnad on üksnes väljendus, häälitsused, mis väljendavad tundeid, mõtteid ja kogemust. Nad on sümbolid. Märgid. Võimutunnused. Nad ei ole Tõde. Nad ei ole tõelised.

Sõnad võivad aidata sul millestki aru saada. Kogemus lubab sul teada. Ometi on asju, mida sa ei saa kogeda. Sestap annan Ma sulle teised teadmise tööriistad. Ja neid nimetatakse tunneteks. Need on ka mõtted.

Ja ülim iroonia siin on selles, et te kõik olete omistanud nii suurt tähtsust Jumala Sõnale ja nii vähe kogemusele.

Refereeritud raamatust Neale Donald Walsch "Jutuajamised Jumalaga - ebatavaline dialoog".


Kvantfilosoofilised mõtisklused
Edu seitse vaimset seadust